◆ OYUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ ◆
1-120 Lycanlı Offical
Giyilebilir Pelerin Sistemi
Güvenli Bilgisayar Sistemi
Karakter Kilit Sistemi
Hesap Kilit Sistemi
İtem Kilit Sistemi
Kazanılan Yang'lar Envantere Gelir
Player Target Hp Sistemi
Efekt Gizleme Sistemi
Köpek Modu Sistemi
Zindan Geri Dönüş Sistemi
Tüm Zindanlar Bireysel/Grup Sistemi
Simya Set Bonus Sistemi
Eşya Önizleme Sistemi (Render Target)
Köy Görünümü Değiştirme Sistemi
Gelişmiş Çevrimdışı Pazar Sistemi
Gelişmiş Ticaret Camı
Toplu Eşya Sil/Sat Sistemi
4 Taş Sistemi
4 Cevher Sistemi
Rebirth (Yeniden Doğuş) Sistemi
4 Sayfalı Envanter Sistemi
5 Sayfalı Depo Sistemi
Hızlı Menü Sistemi (F5)
Sage Skill Sistemi
Ticaret Sohbet Kanalı Sistemi
Sınırsız Ok Çantası
Slot Effect Sistemi
Silah Evrim Sistemi
Kostüm Efekt Sistemi
Won Sistemi
Boss Gaya Sistemi
Metin Gaya Sistemi
Kar Zemin Sistemi
Kar Yağdırma Sistemi
Ejder Kemiği Efekti
Yardımcı Şaman Sistemi
Yanında Gezen Binek Sistemi
Giymeli Pet Sistemi
Otomatik İtem Toplama Sistemi
Rütbe (Title) Sistemi
Sandık Aynası Sistemi
Pazar Mesafe Sistemi
Yönetici Toplu PM Sistemi
Shop Genişletme Sistemi
Otomatik Av Sistemi
Mobdan Düşen Eşyalar Sistemi
Buff/Skill Kapatma Sistemi
Özel Parlama Efekti Sistemi
Npcde Eşya ile Eşya Satma Sistemi
Yere Düşen Kitap Adı Gösterme Sistemi
Kostüm Silah Sistemi
Offical Kuşak Sistemi
Offical Aura Sistemi
Tılsım Sistemi
Element Bonusları Sistemi
Canavar Element Gösterimi
Karakter Element Gösterimi
Silahlara Karşı Güç Bonusları Sistemi
Ritüel Taşı Sistemi
K Envanteri Sistemi
Eşya Kombinasyon Sistemi
Offical Arındırma Sistemi
Grup Zar Atma Sistemi
Taş Sökme Sistemi
Skill Renk Değiştirme Sistemi
Offical Pet Sistemi
Ronark Sistemi
Canavar Etki Sistemi
Mob Boyutlandırma Sistemi
Pet Binek Gizleme Sistemi
Grup Kutsama Sistemi
Thanos Eldiveni Sistemi
Bağırmada Bayrak Seviye Gösterimi
Kral Oyuncu ve VIP Sistemi
Boss Takip Sistemi
Zindan Takip Sistemi
x1000 Eşya Stack Sistemi
Zırh Silah Binek Pet Yansıtma Sistemi
Olta Dayanıklılık Sistemi
Sahte Metin Sistemi
Açma Kapamalı (Parma) Şebnem Sistemi
Arındırma Paneli Taş Efsun Aktarma Sistemi
Otomatik Etkinlik Sistemi
Uzaktan Biyolog Sistemi
Hızlı BK Okuma Sistemi
Hızlı Ruh Taşı Sistemi
Uzaktan Market Sistemi
Ticaret Pazar Geçmişi Sistemi
Hızlı Ekipman Sistemi
Dönüşüm Marketi Sistemi
Efsun Botu Sistemi
Offical Bonus Tahtası Sistemi
Offical Yeni Duygular
Offical Klavye Sistemi
PM Engelleme Sistemi
Mob Agrasiflik & Seviye Gösterimi
Offical Posta Kutusu Sistemi
Offical Görev Penceresi Sistemi
Jotun & Büyülü Orman Sistemi
Meley & Hidra & Zodyak Sistemi
12 Yeni Zindan Seçeneği
Dereceye Göre Yükselen HP Sistemi
Mitsi Simya Sistemi
Offical Tüm Etkinlikler
Offical Tüm Kostümler
Offical Tüm Binekler
Offical Tüm Evcil Hayvanlar
Genişletilmiş Reload Sistemi
Genişletilmiş Purge Sistemi
Gelişmiş Yönetici Sistem Kontrolü
Yönetici Müzik Sistemi
Kısayol Sistemleri
Toplu Sandık Açma Sistemi (Shift+Sağ Tık)
3 Sayfalı Simya Envanteri Sistemi
Otomatik Dönüştürme Sistemi
MiniMap Metin ve Boss Gösterme Sistemi
Boss Kesildi Sistemi
Gece Gündüz Sistemi
Hızlı Ch Sistemi
TR Tipi SlotMarking Sistemi
TR Tipi Vuruş Sayısı Sistemi
Ortalama Efsun Sistemi
Gök & Rüya Ruhu Sistemi
Şaman Red Buff (Kutsama) Sistemi
Client Hızlandırma Sistemi (FastLoading)
Lonca Savaş İzni Sistemi
Lonca Açık Lider Sistemi
Lonca Geçmiş Sistemi
Lonca Ajan Sistemi
Lonca Skor Sistemi
Lonca Turnuva Sistemi
Lonca Lider ve General Renk Sistemi
Lonca Sıralama Sistemi
Gelişmiş Lonca Savaş Arayüzü
◆ 1 LEVEL BAŞLANGIÇ 120 LEVEL SINIRI ◆

◆ UZAKTAN BECERİ SİSTEMİ ◆

◆ HIZLI MENÜ SİSTEMİ (F5) ◆

◆ LOGİN EKRANI ◆

◆ KARAKTER SEÇME EKRANI ◆

◆ GÜVENLİ BİLGİSAYAR SİSTEMİ ◆

◆ HESAP KİLİT SİSTEMİ ◆

◆ İTEM KİLİT SİSTEMİ ◆

◆ SİSTEM SEÇENEKLERİ ◆

◆ GÖREV KATEGORİ SİSTEMİ ◆

◆ OYUN SEÇENEKLERİ ◆

◆ UZAKTAN MARKET SİSTEMİ ◆

◆ KARAKTER LOG SİSTEMİ ◆

◆ TİCARET GEÇMİŞİ SİSTEMİ ◆

◆ OTOMATİK AV SİSTEMİ ◆

◆ PATRON TAKİP SİSTEMİ ◆

◆ ZİNDAN TAKİP SİSTEMİ ◆

◆ OFFİCAL YENİ DUYGULAR ◆

◆ BİREYSEL/GRUP ZİNDAN SİSTEMİ ◆

◆ HIZLI STATÜ SİSTEMİ ◆

◆ LONCA SIRALAMA SİSTEMİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR SİSTEMİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR AÇILAN PAZARLAR LİSTESİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR KASA SİSTEMİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR TEKLİFLERİM LİSTESİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR TİCARET CAMI ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR GEÇMİŞ LİSTESİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR AÇIK ARTTIRMA SİSTEMİ ◆

◆ ÇEVRİMDIŞI PAZAR AÇIK ARTTIRMA LİSTESİ ◆

◆ EFSUN BOTU SİSTEMİ ◆

◆ EŞYA ÖNİZLEME SİSTEMİ ◆

◆ TÜY KANAT SİSTEMİ ◆

◆ KOSTÜM ENVANTERİ ◆

◆ HIZLI BİYOLOG SİSTEMİ ◆

◆ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ SİSTEMİ ◆

◆ OFFİCAL LONCA PENCERESİ ◆

◆ AÇIK LİDERLER SİSTEMİ ◆

◆ LONCA GEÇMİŞİ SİSTEMİ ◆

◆ GELİŞMİŞ SAVAŞ İLANI SİSTEMİ ◆

◆ SAVAŞ İZNİ SİSTEMİ ◆

◆ OYUNCU ENGELLEME SİSTEMİ ◆

◆ GİYİLEBİLİR PELERİN SİSTEMİ ◆

◆ YANINDA GEZEN BİNEK SİSTEMİ ◆

◆ THANOS ELDİVENİ SİSTEMİ ◆

◆ K ENVANTERİ SİSTEMİ ◆

◆ OFFİCAL PET SİSTEMİ ◆

◆ SANDIK AYNASI SİSTEMİ ◆

◆ YÖNETİCİ TOPLU PM SİSTEMİ ◆

◆ RÜTBE (TİTLE) SİSTEMİ ◆

◆ KLAVYE AYARLARI SİSTEMİ ◆

◆ DROP ARAMA SİSTEMİ ◆

◆ HIZLI BK OKUMA SİSTEMİ ◆

◆ HIZLI RUH TAŞI OKUMA SİSTEMİ ◆

◆ SAHTE METİN SİSTEMİ ◆

◆ YARDIMCI ŞAMAN SİSTEMİ ◆

◆ KÖPEK MODU SİSTEMİ ◆

◆ EFEKT GİZLEME SİSTEMİ ◆

◆ KARAKTER ELEMENT SİSTEMİ ◆

◆ SİLAH EVRİM SİSTEMİ ◆

◆ CANAVARDAN DÜŞEN EŞYALAR SİSTEMİ ◆

◆ GÜNLÜK GÖREVLER SİSTEMİ ◆

◆ WON TÜCCARI ◆

◆ MOB ETKİ SİSTEMİ ◆

◆ KOSTÜM EFEKT SİSTEMİ ◆

◆ KOSTÜM ARINDIRMA SİSTEMİ ◆

◆ PERMA ŞEBNEM SİSTEMİ (İKSİRLER) ◆

◆ ZİNDAN GERİ DÖNÜŞ SİSTEMİ ◆

◆ PERMA CEVHER SİSTEMİ ◆

◆ OFFİCAL BONUS TAHTASI SİSTEMİ ◆

◆ REBİRTH (REBORN) SİSTEMİ ◆

◆ MEGA EKİPMAN SİSTEMİ ◆

◆ 12 YENİ ZİNDAN SEÇENEĞİ ◆

◆ SAGE SKİLL VE SKİLL RENK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ ◆

◆ 3 SAYFALI SİMYA ENVANTERİ SİSTEMİ ◆

◆ OFFİCAL ARINDIRMA SİSTEMİ ◆

◆ BUFF/SKİLL KAPATMA SİSTEMİ ◆

◆ DERECEYE GÖRE YÜKSELEN HP SİSTEMİ ◆

◆ POSTA KUTUSU SİSTEMİ ◆

◆ BOSS VE METİN GAYA SİSTEMİ ◆

◆ RED BUFF SİSTEMİ ◆

◆ GÖK & RÜYA RUHU SİSTEMİ ◆

◆ BATTLEPASS SİSTEMİ ◆

◆ YUTNORİ ETKİNLİĞİ ◆

◆ KRALI YAKALA ETKİNLİĞİ ◆

◆ ZİNDANLAR ◆
GİRİŞ SEVİYESİ:
+50 Seviye
GEREKSİNİMLER:
x1 Arachna Anahtarı
SOĞUMA SÜRESİ:
30 Dakika
KATILIMCILAR:
Min: 1 | Max: 8
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

Bu zindanda Geri Dönüş Sistemi mevcuttur, zindandan ayrıldığınızda 45 dakika içerisinde kaldığınız kata geri dönebilirsiniz.

GİRİŞ SEVİYESİ:
+40 Seviye
GEREKSİNİMLER:
Gereksinim Yok
SOĞUMA SÜRESİ:
Soğuma Süresi Yok
KATILIMCILAR:
Limit Yok
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

Bu zindanda Geri Dönüş Sistemi mevcuttur, zindandan ayrıldığınızda 45 dakika içerisinde kaldığınız kata geri dönebilirsiniz.

GİRİŞ SEVİYESİ:
+75 Seviye
GEREKSİNİMLER:
x1 Küçülen Kafa
SOĞUMA SÜRESİ:
1 Saat
KATILIMCILAR:
Min: 1 | Max: 8
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

Bu zindanda Geri Dönüş Sistemi mevcuttur, zindandan ayrıldığınızda 45 dakika içerisinde kaldığınız kata geri dönebilirsiniz.

GİRİŞ SEVİYESİ:
+100 Seviye
GEREKSİNİMLER:
x1 Nemere Anahtarı
SOĞUMA SÜRESİ:
1 Saat
KATILIMCILAR:
Min: 2 | Max: 8
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

Bu zindanda Geri Dönüş Sistemi mevcuttur, zindandan ayrıldığınızda 45 dakika içerisinde kaldığınız kata geri dönebilirsiniz.

GİRİŞ SEVİYESİ:
+90 Seviye
GEREKSİNİMLER:
x1 Razadör Anahtarı
SOĞUMA SÜRESİ:
1 Saat
KATILIMCILAR:
Min: 1 | Max: 8
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

Bu zindanda Geri Dönüş Sistemi mevcuttur, zindandan ayrıldığınızda 45 dakika içerisinde kaldığınız kata geri dönebilirsiniz.

GİRİŞ SEVİYESİ:
+105 Seviye
GEREKSİNİMLER:
x2 Dümen x2 Onarım Tahtası
SOĞUMA SÜRESİ:
4 Saat
KATILIMCILAR:
Min: 2 | Max: 8
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

GİRİŞ SEVİYESİ:
+105 Seviye
GEREKSİNİMLER:
12 Animasfer
SOĞUMA SÜRESİ:
8 Saat
KATILIMCILAR:
Min: 1 | Max: 8
ZİNDAN BİLGİSİ:

Bu zindana ister Bireysel ister Grup olarak giriş yapabilirsiniz.

◆ BİYOLOG GÖREVLERİ ◆
 • Ork dişi
  Süre Sınırlaması Yok
 • Lanet kitabı
  Süre Sınırlaması Yok
 • Şeytan hatırası
  Süre Sınırlaması Yok
 • Buz topu
  Süre Sınırlaması Yok
 • Zelkova dalı
  Süre Sınırlaması Yok
 • Tugyis tabelası
  Süre Sınırlaması Yok
 • Kırm. hayalet ağaç dalı
  Süre Sınırlaması Yok
 • Liderin notu
  30 Dakikada Bir
 • Kem göz mücevheri
  1 Saatte Bir
 • Bilgelik mücevheri
  1 Saatte Bir